Duurzame VvE

Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen kijken steeds meer Vereniging van Eigenaren (VvE’s) naar de mogelijkheden van duurzame oplossingen. Veelal wordt tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV) gevraagd of zonnepanelen, LED-verlichting enz. niet iets zijn voor de VvE. Als beheerder helpen wij het bestuur het vraagstuk om te investeren in duurzame oplossingen voor te bereiden, zodat de vergadering een gefundeerde beslissing kan nemen. Hierbij wordt een integrale afweging gemaakt tussen investerings- onderhouds- en beheerkosten enz. Ook kijken wij naar de eventuele verbeteringen van het leefklimaat in de woning en een eventuele verlenging van de levensduur van het gebouw en geven wij advies over de mogelijkheden en onmogelijkheden die er voor de VvE zijn. Al deze zaken nemen wij op in een duurzaam advies en een eventuele aanpassing van de begroting als de exploitatiekosten verlaagd kunnen worden, met lagere servicekosten als eventueel resultaat.

Duurzaam MJOP
Het is niet meer dan logisch om het moment van een grote renovatie of het opstellen van een nieuw MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) aan te grijpen om duurzame maatregelen te beoordelen en toe te passen in uw gebouw. Het opstellen van een MJOP is een zeer goed moment voor het beoordelen van de verduurzamingsmogelijkheden van uw pand. In plaats van geruisloos het MJOP uit te voeren, wordt een duurzame afweging en aanpak per gebouwelement of installatie gemaakt, waarbij de impact op de exploitatiekosten, het milieu en de investering wordt beoordeeld.

In de MJOP’s die wij door Laan35 laten opstellen bieden wij de mogelijkheid duurzaamheidsmaatregelen op te nemen. Wij zetten deze maatregelen altijd af tegen de kosten voor het normale onderhoud, daardoor kunt u afwegen of u de meerkosten op vind wegen tegen de verduurzaming.

LAAN35 LOGO