Met een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) wordt de onderhoudsbehoefte van uw complex vastgesteld. Het MJOP bestaat uit 4 onderdelen; een inspectie, een planning, een begroting en een update. Met een MJOP kunt u de juiste onderhoudswerkzaamheden inplannen en de maandelijkse onderhoudsbijdrage bepalen. Ook kunt u aan de hand van de begroting de kosten van de onderhoudswerkzaamheden toetsen.

Update

Als u al eerder een MJOP op heeft laten stellen dan kunt u volstaan met een update. Bij het updaten van uw MJOP wordt uw complex opnieuw ge├»nspecteerd en wordt de planning aangepast op basis van deze uitkomsten. Met een regelmatige update voorkomt u dat onderhoudswerkzaamheden onnodig uitgevoerd worden of dat onderhoud te laat uitgevoerd wordt. Een regelmatige update is dan ook altijd nuttig en is de meest effici├źnte manier van planmatig onderhoud.

Verduurzaming

Omdat een MJOP een planning is voor de langere termijn, is het een goed moment om na te denken over verduurzamingsmaatregelen. Daarom kunnen wij verduurzamingsmaatregelen op nemen in het MJOP die uw complex toekomst bestendig maken. Wij zetten deze maatregelen altijd af tegen de kosten voor het normale onderhoud, daardoor kunt u afwegen of u de meerkosten op vind wegen tegen de verduurzaming.

Werkzaamheden bij planmatig onderhoud

  • Uitvoeren conditiemeting NEN2767 en opstellen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), prijs op aanvraag.
  • Begeleiden van planmatig onderhoud.
  • Actualiseren van de Meer Jaren Onderhoudsplanning en uitvoering van de planning. Tevens een onderbouwing en verantwoording geven voor het ingeplande onderhoud voor het komende jaar als input voor de Algemene Leden Vergadering.
  • Bij planmatig onderhoud contact onderhouden met de aannemer en informeren van bewoners.
  • Het aanvragen en beoordelen van offertes voor (planmatig) onderhoud voortkomende uit een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Tevens advies geven over inhoud en gunning.
  • Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door onze bouwkundig medewerker. Bezoeken kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd zijn. Tevens verzorgen van de oplevering van werkzaamheden bij planmatig onderhoud.
  • Indien de beheerder reeds het offertetraject heeft begeleid en de vergadering besluit de voorgestelde (planmatige) onderhoudswerkzaamheden niet uit te voeren, dan zal de beheerder de reeds gespendeerde tijd inzake dit onderwerp in rekening brengen bij de VvE.