Tarieven extra vergadering / bijdrage:


Omschrijving Tarief
Organiseren extra vergadering (vergaderoproep, agenda, volmacht etc.) € 99
Organiseren en bijwonen extra vergadering tijdens kantoortijd € 399
Organiseren en bijwonen extra vergadering buiten kantoortijd € 699
Uitwerken, verzenden en publiceren notulen € 249
Organiseren digitale/schriftelijke stemming € 199
Berekenen en factureren extra bijdrage € 29 per appartement (min. € 290)
Te late betaling extra bijdrage € 49 per late betaling

Tarieven overige extra werkzaamheden:


Omschrijving Tarief
Doorbelasten kosten aan eigenaar € 29 per factuur
Afrekenen nutsvoorziening € 29 per appartementsrecht
Doorgeven wijziging in het Handelsregister Kamer van Koophandel € 99 per mutatie
Invullen en verzenden UBO-verklaring € 75 per uur
Openen extra bankrekening € 149
Uitvoeren aanbiedingsplicht parkeerplaats € 149
Eerste betalingsherinnering kosteloos
Tweede betalingsherinnering kosteloos
Gerechtsdeurwaarder Conform de Wet Incassokosten
Notarisverklaring verkoper € –
Mutatie en welkomstinformatie koper € 187,50
Boekhouden tweede kostenverdeelsteutel (bijv. trappenhuis/lift) € 150 per jaar
Boekhouden derde en volgende kostenverdeelsteutel € 300 per extra verdeelsleutel per jaar
Administratie appartementsrecht parkeren/berging € 16 per appartementsrecht
Technisch beheer parkeergarage € 16 per parkeerplaats
Behandelen storing/schade buiten contract € 45 per melding
Overige werkzaamheden beheerder € 75 per uur
Overige werkzaamheden senior beheerder € 125 per uur

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en gelden voor het kalenderjaar 2024.