Onze werkzaamheden

Om uw pand in een goede conditie te houden is het van groot belang om onderhoud goed en tijdig uit te voeren. Om dit gedegen en tegen de juiste kosten uit te laten voeren is technische kennis en de weg weten te vinden naar de goede aannemers een vereiste.

Onder het technisch beheer vallen o.a de volgende werkzaamheden:

 • Het verwerken van storingen via De Nieuwe Wereld tussen 8.30 en 17.00 uur. Tevens direct herstel in werking stellen buiten kantooruren, middels het storingsnummer.
 • Behandelen van het klein dagelijks onderhoud aan de gemeenschappelijke delen.
 • Bij onderhoudsmeldingen beoordelen of deze onder de VvE vallen of voor de eigenaar zelf zijn.
 • Namens de VvE afsluiten van onderhoudscontracten voor de gemeenschappelijke delen en installaties. Er worden hiervoor meerdere offertes aangevraagd welke ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgedragen.
 • Bij schademeldingen, melding maken bij verzekeraar en beoordelen of werkzaamheden onder de dekking vallen van de polis. Tevens met verzekeraar overleggen welke werkzaamheden uitgevoerd mogen worden.
 • Bijhouden van een onderhoudsdossier, waarin alle uitgevoerde werkzaamheden staan vermeld.
 • Actueel overzicht via het online VvE dossier van uitstaande reparatieverzoeken voor het bestuur.
 • Verzameling en beheer van bouwkundige gegevens, waaronder de bouw- en installatietekeningen van gebouw en garages, afgesloten onderhoudscontracten en afgegeven garanties.
 • Schriftelijk opdrachtbevestiging namens de VvE verzorgen aan opdrachtnemers, indien het bestuur akkoord heeft gegeven voor het laten uitvoeren van de opdracht.
 • Indien noodzakelijk storingen en/of schades ter plekke beoordelen en hersteltraject inzetten.
 • Online inzage in het klachtenoverzicht.

Voor het begeleiden van DAGELIJKS ONDERHOUD en onderhoud m.b.t. servicecontracten berekenen wij GEEN
BEGELEIDINGSKOSTEN, mits het reguliere planmatig onderhoud wel wordt uitgevoerd.

Wilt u weten hoe wij uw VvE kunnen beheren? Vraag dan een vrijblijvende offerte op, of neem contact op via 020-4181816. Samen met de offerte ontvangt u een uitgebreide omschrijving van de taken welke wij voor uw VvE zullen uitvoeren. Klik hier voor enkele voorbeelden van complexen welke wij in beheer hebben.