Spaarndammercarré

Voor de VvE Spaarndammercarré blok I is DNW bezig met het coördineren van een complex en grootschalig project voor vervanging van de rookgasafvoerkanalen. In samenspraak met verschillende disciplines en expertise van externe partijen zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd zoals een luchtdichtheidstest die de probleemstelling nader in kaart heeft gebracht. Tevens heeft dit onderzoek meer routing gegeven aan het vervolg. Voor de begeleiding van dit project is DNW aanwezig op locatie.

DNW is tijdens de begeleiding van dit project ook aanwezig op locatie om partijen de instrueren maar ook om de voortgang te nauwgezet in de gaten te houden. De analyse van onderzoeken en bijbehorende resultaten worden uitvoerig met het bestuur besproken zodat zij na advies van DNW in staat is om de beste besluiten t.a.v. het pand te kunnen nemen. DNW snapt als geen ander dat maatwerk advies in dit verhaal een doorslaggevende factor is.

4750