VvE Krugerhof

De VvE Krugerhof is een complex van 102 woningen in Amsterdam Oost. Het complex stamt uit de jaren dertig, destijds een modern complex met een centrale warmte- en warmwatervoorziening. In de afgelopen jaren zijn door een actief bestuur diverse maatregelen getroffen om de kwaliteit van het complex te waarborgen. De oude olie-gestookte verwarmingsinstallatie is vervangen, de waterleidingen zijn gecoat en de achterbalkons zijn voorzien van een nieuwe fundering. De beheerder die 35 jaar lang het complex beheerd heeft is gestopt en is opgevolgd door De Nieuwe Wereld.

Krugerhof Amsterdam

In samenwerking met het bestuur zijn alle trappenhuizen gerenoveerd onder andere door het aanbrengen van led verlichting, zijn diverse bouwkundige aanpassingen aangebracht en is een huismeester benoemd die als aanspreekpunt voor de leden kan dienen en waardoor tevens de onderhoudskosten fors gedaald zijn. De financiƫle administratie is onder de loep genomen en een nieuw MJOP is gemaakt zodat een goede koppeling gemaakt kan worden tussen de maandelijkse bijdrage van de leden en de jaarlijkse dotatie voor het reservefonds groot onderhoud. Op deze wijze betalen de leden precies genoeg om ervoor te zorgen dat de VvE degelijk en deugdelijk groot onderhoud kan uitvoeren.