Onze werkzaamheden

Wij verzorgen voor uw VvE de gehele financiële administratie en hieronder vallen o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Het opmaken van de conceptbegroting voor het komende boekjaar en deze toelichten tijdens de ALV.
 • Informeren van alle leden van hun aandeel in het vermogen van de VvE voor het doen van de jaarlijkse belastingaangifte.
 • Op basis van de conceptbegroting en splitsingsakte berekenen van de maandelijkse voorschotbijdrage en deze toelichten tijdens de ALV.
 • Het opmaken van de exploitatierekening over het afgelopen boekjaar en deze toelichten tijdens de ALV.
 • Het opmaken van de balans over het afgelopen boekjaar en deze toelichten tijdens de ALV.
 • Het beheren en zo nodig openen van de betaal- en/of spaarrekeningen op naam van de VvE.
 • Incasseren en administreren van de maandelijkse voorschotbijdrage bij eigenaren. Zowel per automatische incasso als per factuur.
 • Het signaleren en bewaken van betalingsachterstanden en zo nodig actie ondernemen middels herinneringen, aanmaningen en begeleiding van het uit handen geven van de vordering bij een incassobureau.
 • Het namens de vereniging doen van alle financiële uitgaven conform het gegeven mandaat.
 • Het verstrekken en toelichten van de gegevens welke de kascommissie nodig heeft voor haar controle.
 • Bij verkoop van een appartementsrecht het informeren van de verkopende partij, kopende partij, makelaar en notaris over de financiële en algemene stand van zaken van de VvE. Tevens informeren over de individuele stand van zaken van een appartementsrecht en het opmaken van de eindafrekening voor het appartementsrecht dat wordt overgedragen (o.b.v. nacalculatie).
 • Het voeren van de dagelijkse financiële administratie van de VvE.
 • Facturen worden door De Nieuwe Wereld gecontroleerd.

Wilt u weten hoe wij uw VvE kunnen beheren? Vraag dan een vrijblijvende offerte op, of neem contact op via 020-4181816. Samen met de offerte ontvangt u een uitgebreide omschrijving van de taken welke wij voor uw VvE zullen uitvoeren. Klik hier voor enkele voorbeelden van complexen welke wij in beheer hebben.