Onze werkzaamheden

Wij verzorgen voor uw VvE de gehele administratie en hieronder vallen o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Verzorgen van correspondentie van de VvE welke bij normaal VvE beheer horen. Tevens het archiveren van correspondentie. Post voor de VvE kan door derden direct naar het postadres van De Nieuwe Wereld worden verzonden.
  • Overdracht van de administratie van een eventuele vorige beheerder.
  • Het opstellen en verzenden van de notulen van de jaarlijkse ALV.
  • Voorbereiden, organiseren en bijwonen van een ALV per jaar.
  • Bijhouden van een eigenarenadministratie en eventuele aanpassingen.
  • Verstrekken van opdrachten aan leveranciers waarvoor door het bestuur goedkeuring is gegeven.
  • Informeren van het bestuur over eigendomsoverdrachten binnen de VvE. Tevens de notaris voorzien van de juiste informatie en de nieuwe bewoner.
  • Schriftelijk informeren van de nieuwe eigenaar na appartementsoverdracht. Deze krijgt informatie over de betalingswijze van de maandelijkse voorschotbijdrage en de inloggegevens van de website waar informatie over de VvE kan worden geraadpleegd, en belangrijke telefoonnummers.
  • Verzekeringen afsluiten namens de VvE. Hiervoor zullen meerdere offertes aangevraagd worden. De VvE is vrij in haar keuze voor een verzekeraar.
  • Het bijhouden van een archief voor de VvE.

Wilt u weten hoe wij uw VvE kunnen beheren? Vraag dan een vrijblijvende offerte op, of neem contact op via 020-4181816. Samen met de offerte ontvangt u een uitgebreide omschrijving van de taken welke wij voor uw VvE zullen uitvoeren. Klik hier voor enkele voorbeelden van complexen welke wij in beheer hebben.