Sinds begin 2016 is De Nieuwe Wereld de financieel administratief beheerder van VvE Batavia, een groot complex woningen, bedrijfsruimtes en parkeerplaatsen in Amsterdam Oost. Het complex stamt uit medio 2000 en heeft een actief bestuur dat veel belang hecht aan goede informatievoorziening naar het bestuur en naar de leden. Naast informatievoorziening heeft de VvE behoefte aan een proactieve beheerder die ervaring heeft met de problematiek van grote VvE’s zoals shortstay, verduurzaming van het complex en de rol van een corporatie als grooteigenaar.

VvE Batavia Amsterdam

Belangrijkste doelstelling is om de VvE financieel gezond te laten zijn. Dit betekent de realisatie van een goede aansluiting van het Meerjarenonderhoudsplan op de jaarlijkse begroting, zodat de VvE niet voor verrassingen komt te staan.